Новини

 Визначено порядок зарахування учнів до 1 касу ( Наказ МОН  від 16 .04.18 № 367). Згідно «Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  просимо вас надати  такі документи для зарахування дитини до нашого навчального закладу:

 1) Заява на зарахування до закладу ( Наказ МОН  від 16 .04.18 № 367 додаток1);

 2)  Копія свідоцтва про народження дитини ( під час надання обов’язково  мати з собою оригінал);

 3) Медичну довідку  за формою  первинної облікової документації

 № 086 – 1/о«Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду»;

 4) Документ який підтверджує проживання дитини на території обслуговування закладу ( у разі проживання  за мікрорайоном  школи);

 5) Інформацію щодо наявності братів/ сестер дитини, які навчаються у нашому закладі.

 Повідомляємо вас, що право на  першочергове зарахування є в учнів:

-      місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене;

 -       діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у нашому закладі;

 -      дітьми працівників нашого закладу освіти.

 Інші діти зараховуються згідно «Порядку зарахування , відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  (розділ І, розділ ІІ п.1, п. 2)